Lejden är vår ekologiskt certifierade gård i Sigtuna som omfattar ett tiotal byggnader och ca 220 hektar mark. Vårt mål är att öka den biologiska mångfalden runt vår gård men också ute hos våra kunder. Bland annat med hjälp av våra betesdjur. Vår mission är att skapa attraktiv natur för djur, växter och människor. Alla våra djur betar på olika naturbeten. Antingen går de och betar i våra ekbackar som omgärdar gården eller så är de ute på uppdrag hos vår kunder i naturreservat, nationalparker eller andra värdefulla marker med höga biologiska värden.

Lejden är en EU Ekologisk gård

Gården var en av de första att jobba ekologiskt i Sverige och det är en tradition som vi fortsätter med idag. På Lejden bor ca. 160 nötdjur och 100 får när de inte är ute och betar. Vi odlar även all mat till djuren på gården.

Vi är Naturbetesköttcertifierade. Naturbeteskött är ett certifierat kött producerat på svenska naturbetesmarker och som följer de kriterier som Naturbetesköttsföreningen ställt upp inom Svenskt Sigills kvalitetssäkring IP Sigill.
>> Läs mer här om naturbeteskött
>> Ladda ner vårt certifikat (Naturbeteskött)
>> Ladda ner vårt certifikat (EU Ekologisk produktion)